Chúng tôi không ngừng nỗ lực cung cấp những sản phẩm có chất lượng cao,
dịch vụ sau bán hàng hoàn hảo nhằm mang đến sự hài lòng cao nhất cho khách hàng.

Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Đại Nam cung cấp đội ngũ chuyên gia tư vấn nhiều năm kinh nghiệm bao gồm các chuyên gia Công nghệ thông tin phù hợp với đặc thù của từng loại công việc của khách hàng.

 Đội ngũ tư vấn của chúng tôi luôn tuân thủ phương pháp tiếp cận có hệ thống và khung quản lý dự án để nhìn nhận vấn đề một cách đa chiều và hướng mục tiêu, để từ đó đưa ra một giải pháp phù hợp với nhu cầu và hoàn cảnh thực tế của khách hàng.

CÁC GIẢI PHÁP, DỊCH VỤ TƯ VẤN

- Tư vấn tích hợp hệ thống
- Tư vấn xây dựng giải pháp cho chính phủ
- Tư vấn chuyên ngành Y tế
- Tư vấn xây dựng phần mềm theo yêu cầu đặc thù của khách hàng
- Tư vấn xây dựng dịch vụ trực tuyến

CÁC DỊCH VỤ TƯ VẤN CỤ THỂ
- Tư vấn tìm hiểu yêu cầu và đánh giá hiện trạng
- Đề xuất kiến trúc giải pháp
- Tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết Công nghệ thông tin (Kế hoạch thuê)
- Xây dựng dự án khả thi
- Xây dựng hồ sơ mời thầu
- Hỗ trợ đánh giá lựa chọn nhà thầu phù hợp và thương thảo hợp đồng
- Tư vấn giám sát triển khai