Chúng tôi không ngừng nỗ lực cung cấp những sản phẩm có chất lượng cao,
dịch vụ sau bán hàng hoàn hảo nhằm mang đến sự hài lòng cao nhất cho khách hàng.

Phần mềm Quản lý thi đua khen thưởng

Các đơn vị đã triển khai Cấp tỉnh: 

 

* Nhiệm vụ

* Phạm vi

* Đối tượng sử dụng

* Chức năng

* Hình ảnh phần mềm

1. Tỉnh Sơn La

Nhiệm vụ

- Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng được xây dựng nhằm chuyển đổi cách thực hiện xét duyệt danh hiệu và cách quản lý hồ sơ lưu trữ thi đua khen thưởng hiện đang thực hiện một cách thủ công đang tốn nhiều thời gian, chi phí và khó khăn trong việc quản lý, tra cứu, lập báo cáo.

- Việc xây dựng hệ thống phần mềm và thực hiện chuẩn hoá dữ liệu quản lý thi đua khen thưởng được phân cấp từ cấp tỉnh đến các đơn vị cấp huyện, xã sẽ giúp chia sẻ thông tin nhanh chóng trong quá trình xét duyệt từ đó nâng cao hiệu quả công việc, giúp tăng cường khả năng bảo mật thông tin, tránh việc mất, nhàu nát tài liệu trong quá trình lưu trữ, giảm chi phí lưu trữ tài liệu, giảm thời gian tìm kiếm, tra cứu.

Phạm vi Đối tượng sử dụng Chức năng

Triển khai toàn tỉnh:

- Xã/Phường/Thị trấn

- Quận/Huyện/Thành phố

- Sở/Ngành

- Lãnh đạo tỉnh/Ban TĐKT

- Phòng TĐKT

- Các đơn vị cập huyện/xã

- Các đơn vị cấp sở nghành liên quan

- Thực hiện quy trình xét tặng danh hiệu thi đua khen thưởng

- Quản lý thông tin cán bộ bằng cách nhập liệu hoặc import dữ liệu từ các phần mềm khác

- Tổng hợp báo cáo theo các tiêu chí...

Hình ảnh phần mềm