Chúng tôi không ngừng nỗ lực cung cấp những sản phẩm có chất lượng cao,
dịch vụ sau bán hàng hoàn hảo nhằm mang đến sự hài lòng cao nhất cho khách hàng.

Phần mềm Quản lý quy trình sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản cho các chủ trang trại, hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; kết nối chuỗi cung cầu và phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành trong sản xuất nông nghiệp

Các đơn vị đã triển khai Cấp tỉnh: 

 

* Nhiệm vụ

* Phạm vi

* Đối tượng sử dụng

* Chức năng

* Hình ảnh phần mềm

1.Tỉnh Bắc Giang

 

Nhiệm vụ

Phần mềm MCA được xây dựng với mục tiêu:

(1) Cung cấp các thông tin về:

   - Tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

   -  Khoa học kỹ thuật nông nghiệp

   -  Các doanh nghiệp, HTX, các trang trại, các hội nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn tỉnh

   -  Thời tiết, dự báo sản lượng

(2)  Quảng bá sản phẩm và kết nối cung cầu

(3)  Hỗ trợ cho cơ quan quản lý nhà nước trong việc quản lý, báo cáo, thống kê sản lượng nông nghiệp

(4)  Hỗ trợ các nhà sản xuất, nhà thương mại trong việc khai báo, thống kê, kết nối, phản ánh, kiến nghị.

Phạm vi Đối tượng sử dụng Chức năng

Triển khai toàn tỉnh:

- Hội Nông dân tỉnh

- Hội Nông dân Huyện/ Thị xã/Thành phố

- Công dân, tổ chức

 

- Các doanh nghiệp, HTX, các trang trại, các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

- Các nhà thương mại, các nhà cung cấp vật tư

- Các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành về nông nghiệp

- Cơ quan quản lý nhà nước.

- Quản lý quy trình trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản

- Tự động tính toán giá thành sản xuất

- Tự động kết nối cung cầu

- Cung cấp thông tin về tình hình nông nghiệp, thời tiết, dịch bệnh

- Kết nối Hỏi đáp, tư vấn chuyên gia, nhà khoa học

- Phản ánh, kiến nghị đến cơ quan chức năng trong quá trình sản xuất

- Báo cáo, thống kê các thông tin về tình hình sản xuất nông nghiệp

Hình ảnh phần mềm

Hình ảnh mô tả sản phẩm