Chúng tôi không ngừng nỗ lực cung cấp những sản phẩm có chất lượng cao,
dịch vụ sau bán hàng hoàn hảo nhằm mang đến sự hài lòng cao nhất cho khách hàng.

Phần mềm Quản lý điều tra xã hội học phục vụ cho công tác khảo sát sự hài lòng của tổ chức, người dân

Các đơn vị triển khai Cấp tỉnh: 

Cấp Bộ:

Nhiệm vụ

* Phạm vi

* Đối tượng sử dụng

* Chức năng

* Hình ảnh phần mềm

1.Thành phố Hải Phòng

1.Bộ Nội vụ

Nhiệm vụ

• Phần mềm quản lý điều tra xã hội học được xây dựng theo đúng quy trình, đặc điểm, tính chất quản lý nhà nước (Bao gồm xây dựng biểu mẫu khảo sát theo quy định, việc khảo sát được diễn ra minh bạch như lưu lại lịch sử vị trí khảo sát, ghi âm cuộc khảo sát).

• Kết quả đánh giá được công khai, minh bạch từ đó nâng cao trách nhiệm và hiệu quả chỉ đạo điều hành của các nghành, các cấp đối với việc xác định chỉ số cải cách hành chính.

Phạm vi Đối tượng sử dụng Chức năng

Triển khai toàn tỉnh:

• Xã/Phường/Thị trấn

• Quận/Huyện/Thành phố

• Sở/Ngành

• Cán bộ, tổ chức, công dân tham gia khảo sát sự hài lòng

• Cán bộ quản lý điều tra xã hội học

• Nhập kết quả khảo sát qua web điều tra xã hội học hoặc App di dộng

• Ghi âm, định vị vị trí của cuộc khảo sát

• Phân công khảo sát, kiểm soát tiến độ khảo sát

• Thống kê, báo cáo…

Hình ảnh phần mềm