Chúng tôi không ngừng nỗ lực cung cấp những sản phẩm có chất lượng cao,
dịch vụ sau bán hàng hoàn hảo nhằm mang đến sự hài lòng cao nhất cho khách hàng.

Phần mềm Quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm

Các đơn vị đã triển khai Cấp tỉnh: 

 

* Nhiệm vụ

* Phạm vi

* Đối tượng sử dụng

* Chức năng

* Hình ảnh phần mềm

1. Tỉnh Nghệ An

2. Thành phố Hà Nội

 

Nhiệm vụ

- Phần mềm đánh quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm tập trung vào việc quản lý và cấp giấy phép cho các cá nhân, tổ chức đăng ký giấy phép chứng nhận về điều kiện an toàn thực phẩm.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.

Phạm vi Đối tượng sử dụng Chức năng

Triển khai toàn tỉnh:

- Xã/Phường/Thị trấn

- Quận/Huyện/Thành phố

- Sở/Ngành

- Cán bộ trạm y tế cấp xã

- Cán bộ trung tâm y tế huyện

- Cán bộ chi cục ATVSTP

- Quản lý cơ sở

- Quản lý cấp giấy phép

- Quản lý tình trạng giấy phép ATTP

- Thực hiện thanh kiểm tra ATTP

- Quản lý các vụ ngộ độc thực phẩm

- Hỗ trợ cập nhật dữ liệu qua hình thức import excel

Hình ảnh phần mềm