Chúng tôi không ngừng nỗ lực cung cấp những sản phẩm có chất lượng cao,
dịch vụ sau bán hàng hoàn hảo nhằm mang đến sự hài lòng cao nhất cho khách hàng.

Phần mềm Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ

Các đơn vị đã triển khai Cấp tỉnh: 

 

Nhiệm vụ

* Phạm vi

* Đối tượng sử dụng 

* Chức năng

* Hình ảnh phần mềm

1. Tỉnh Sơn La
 

 

Nhiệm vụ

- Phần mềm đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được xây dựng với mục tiêu đánh giá đảm bảo khách quan, khoa học, công khai, công bằng phản ánh đúng các kết quả đạt được đồng thời xác định, làm rõ số lượng, khối lượng công việc chưa hoàn thành trong năm và đề ra giải pháp khắc phục trong năm tiếp theo.

- Quá trình đối chiếu, so sánh, đánh giá mức độ hoàn thành nhiêm vụ được giao và kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị được thực hiện khoa học, toàn diện thông qua bộ chỉ số và tài liệu kiểm chứng.

- Phần mềm giúp công tác đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được diễn ra thực chất, khách quan, công bằng.

Phạm vi Đối tượng sử dụng Chức năng

Triển khai toàn tỉnh:

- Xã/Phường/Thị trấn

- Quận/Huyện/Thành phố

- Sở/Ngành

- Cán bộ nhập điểm tự đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ

- Cán bộ thẩm định điểm tự đánh giá

- Cán bộ quản lý kết quả đánh giá

- Tự đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo bộ tiêu chí

- Thẩm định kết quả tự đánh giá

- Tổng hợp kết quả đánh giá

- Báo báo, thống kê...

Hình ảnh phần mềm