Chúng tôi không ngừng nỗ lực cung cấp những sản phẩm có chất lượng cao,
dịch vụ sau bán hàng hoàn hảo nhằm mang đến sự hài lòng cao nhất cho khách hàng.

Phần mềm Đánh giá chỉ số cải cách hành chính

Các đơn vị đã triển khai Cấp tỉnh: 

Cấp Bộ:

Nhiệm vụ

* Phạm vi

* Đối tượng sử dụng

* Chức năng

* Hình ảnh phần mềm

1. Tỉnh Sơn La
2. Thành phố Hải Phòng 
3. Tỉnh Quảng Ninh
4. Tỉnh Hà Giang
5. Tỉnh Quảng Bình
6. Tỉnh Kon Tum

1.Bộ Nội vụ

Nhiệm vụ

- Phần mềm đánh giá chỉ số cải cách hành chính được xây dựng theo đúng quy trình, đặc điểm, tính chất quản lý nhà nước (bao gồm các tiêu chí đánh giá, tổng hợp điểm đánh giá).

- Quá trình đối chiếu, so sánh, đánh giá đo lường chỉ số cải cách hành chính được thực hiện khoa học, toàn diện, đầy đủ việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của các cơ quan đơn vị thông qua bộ chỉ số và tài liệu kiểm chứng.

- Phần mềm giúp công tác đánh giá chỉ số cải cách hành chính được diễn ra thực chất, khách quan, công bằng.

- Kết quả đánh giá được công khai minh bạch từ đó nhằm năng cao trách nhiệm và hiệu quả chỉ đạo điều hành của các nghành, các cấp đối với việc xác định chỉ số CCHC.

Phạm vi Đối tượng sử dụng Chức năng

Triển khai toàn tỉnh:

• Xã/Phường/Thị trấn

• Quận/Huyện/Thành phố

• Sở/Ngành

• Cán bộ, tổ chức, công dân tham gia khảo sát sự hài lòng

• Cán bộ quản lý điều tra xã hội học

• Nhập kết quả khảo sát qua web điều tra xã hội học hoặc App di dộng

• Ghi âm, định vị vị trí của cuộc khảo sát

• Phân công khảo sát, kiểm soát tiến độ khảo sát

• Thống kê, báo cáo…

Hình ảnh phần mềm